เกี่ยวกับเรา

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งมั่นบริการด้านอาคารและสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดีเพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการแบบเบ็จเสร็จ ณ จุดบริการ

0
งาน
0
บุคลากร

รถสวัสดิการ

ให้บริการรถโดยสารสวัสดิการบริเวณรอบมหาวิทยาลัย สําหรับนิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป

สอบถาม แจ้งปัญหาการใช้งานรถสวัสดิการ แสกน QR Code ด้านล่าง