ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการ                                                         

+ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
+ รายงานประจำปี 2559    [ ดูทั้งหมด ]
+ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559   [ ดูทั้งหมด ]
+ ภาพกิจกรรม    [ ดูทั้งหมด ]  
+ สัมมนาการบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมฯ (11-15 ก.ค. 2559)
+ ภาพงาน Chelsea flower show 2011
+ โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การเผ้าระวังป้องกันเหตุอาชญากรรมและการจัดการจราจร สำหรับผู้ประสานงานด้านรักษาความปลอดภัย หน่วยงาน คณะ สำนัก สถาบันภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
+ โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการ  

 
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- คู่มือ ปี 2557
- คู่มือ ปี 2553
- คู่มือ ปี 2550
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดำเนินงานประจำเดือน...
- มกราคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2560 - มีนาคม 2560 - เมษายน 2560
- พฤษภาคม 2560 - มิถุนายน 2560 - กรกฎาคม 2560 - สิงหาคม 2560
- กันยายน 2560 - ตุลาคม 2560 - พฤศจิกายน 2560 - ธันวาคม 2560
ผลดำเนินงานย้อนหลัง...
ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ / สมัครงาน
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 11 ตำแหน่ง จำนวน 41 อัตรา (17 ม.ค. - 7 ก.พ. 2561)
 
ประกาศย้อนหลัง...
 
 

- ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า พื้นที่ส่วนกลาง มก. บางเขน
- ผลการดำเนินงานโครงการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ประจำปี 2560
- เพิ่มสายเสริมพิเศษ รถโดยสารสวัสดิการ มก.
- เพิ่มจุดบริการรับ-ส่ง รถสวัสดิการ มก. สะพานลอยข้ามสี่แยกเกษตร
- เส้นทางเดินรถสวัสดิการ มก. ใหม
- ขอความร่วมมือในการใช้เส้นทางจักรยาน
- ขอความร่วมมือ งดจอดรถบริเวณไหล่ทาง เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- แจ้งเวลาเปิด-ปิด ประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย และประตูช่องทางบนถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ
- ข้อมูลการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณด้านหน้ากรมประมง
- เส้นทางจักรยานภายใน มก. บางเขน
 
* รูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
(แบบหนังสือภายใน , แบบหนังสือภายนอก , แบบประกาศ , แบบคำสั่ง )
 
 
ประกาศย้อนหลัง...
 
 
 
 
 
กฏความปลอดภัย กรณีเกิดภัยพิบัติ

 

 

 
 
 
     

ติดต่อขอใช้อาคารโรงละคร
และบริเวณโดยรอบสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ

ได้ที่งานอาคารและสถานที่ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
ที่ตั้ง อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ชั้น 5 ด้านถนนวิภาวดีรังสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทร. 0-2942-8981-4 โทรสาร 0-2942-8988
จองบัตร / จำหน่ายบัตรจอดรถ
เปิดจำหน่ายบัตรจอดรถรายเดือน ตั้งแต่เวลา 07.30 น.
ติดต่อที่ อาคารจอดรถ หรืองานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ
อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
โทร. 0-2942-8981-4 โทรสาร 0-2942-8988

ขอบเขตการดูแลพื้นที่สีเขียว และคูคลอง มก.

เส้นทางเดินรถสวัสดิการ มก. ใหม่

เส้นทางเดินรถทางเดียว ถนนชูชาติกำภู