** ผู้ที่ลงทะเบียน 60 คนแรกสามารถยืนยันสิทธิและชำระเงินได้ในวันถัดไป **

ปุ่มลงทะเบียนจะแสดงเมื่อถึงเวลา 8.30 น.โดยการรีเฟรชหน้าจอหรือกดปุ่ม F5 1 ครั้ง

ข้อแนะนำ

– กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนมิเช่นนั้นจะยกประโยชน์ให้ผู้อยู่ลำดับถัดไป

– การรีเฟรชหน้าจอหรือกด F5 อย่างต่อเนื่องเป็นสาเหตุทำให้เว็ปล่ม

– กรณีเว็ปล่มการลงทะเบียนจะดำเนินต่อไปจนมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวน

– ตรวจสอบประกาศต่างๆได้ที่ปุ่มตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน