- มาตรการรักษาความปลอดภัยมก. ในสถานการณ์ COVID-19
- ประกาศมาตรการวินัยจราจรภายใน มก.
- กรณีอุบัติเหตุภายใน มก.
- ขอความร่วมมือในการใช้เส้นทางจักรยาน
- นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
- เพิ่มสายเสริมพิเศษ รถโดยสารสวัสดิการ มก.
- เพิ่มจุดรับ-ส่ง รถสวัสดิการ มก. สะพานลอยข้ามสี่แยกเกษตร
- ขอความร่วมมือ งดจอดรถบริเวณไหล่ทาง เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- แจ้งเวลาเปิด-ปิด ประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย และประตูช่องทางบนถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ
- ข้อมูลการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณด้านหน้ากรมประมง